บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ จัดมหกรรม ว่าวอีสาน นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน

19 ธ.ค.2566- จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเขตห้วยราช สนง. วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สนง. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ สนง. . พัฒนาชุมชน และชมรมว่าวห้วยราชจัดงานจัดงานประเพณีมหกรรมว่าวอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 34 ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ นอนดูดาวชมว่าวกลางคืน” ประจำปี 2566 22-24 ธ. .ค.66 นี้ ณ สนามแข่งว่าวอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยข้างรามคำแหงฯ จังหวัดบุรีรัมย์)

สืบสานต่อท้องถิ่นท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทั่วทั้งชาวไทยชาวชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดความขัดแย้งด้วย

โดยภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ และการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามรวมถึงส่วนประกอบว่าวแอกโบราณ และว่าวแอกพัฒนา , ในส่วนของแอก , การประดิษฐ์ว่าวยุยชน , การสาธิตการทำว่าว , การลงทะเบียนว่าว ยักษ์

พิธีทำขวัญข้าวตัดกรรมสะเดาะเคราะห์และเสริมชะตาชีวิต แนะนำชาวนาคืนนี้นอนดูดาวชมว่าวฟังเสียงว่าวแอกพื้นบ้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของกระโหลกอำเภอห้วยราชแสดงดนตรีดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้

นอกจากนี้ ยังจะได้เลือกซื้อสินค้าของดีและ OTOP

และจะยังคงเลือกซื้อสินค้าของดีและ OTOP ประจำตำบลอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะช่วยประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ชุมชนก็ได้เริ่มประดิษฐ์ว่าวเตรียมเข้าร่วมแข่งขันภายในงานอย่างคึกคักแล้วหรือยังยังคงเป็นแหล่งเตรียมความพร้อม การแข่งขันว่าวแอกโบราณและว่าวแอกพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้น

ประเพณีงานมหกรรมว่าวจังหวัดอีสานบุรีรัมย์ได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีต่อการประกาศอีกครั้ง พ.ศ. 2529 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลานสำหรับหลานเล่นว่าวของคนอีสานจะเก็บข้อมูลกับระบบควบคุมการกำเนิดของบวงสรวงหรือเสี่ยงทาย ออดิโอพันธุ์ของพันธุ์ธาหารโดยพิจารณาปีใด ๆ สิ่งที่ขึ้นสูงติดลมบนตลอดทั้งคืนจะคาดการณ์ว่าฟ้าฝนดีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์

ส่วนที่เป็นชาวท้องถิ่นไทยเขมร เชื่อกันว่าการชักว่าวขึ้นให้ติดลมบนหน้าแรกของแอกที่ดังในปัจจุบันหวนเป็นการสร้างกรรมก่อนที่จะเลิกเล่นจึงนิยมตัดว่าวทิ้ง และอาจลดการเวรตัดกรรมออกไปและสะเดาะเคราะห์โดยจะผูกข้าว ปลาอาหารให้ลอยไปกับตัวว่าวด้วย

ขอบคุณบทความจาก : ห้ามพลาด! บุรีรัมย์ จัดมหกรรม ‘ว่าวอีสาน นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน’ โต้ลมหนาว ส่งเสริมการท่องเที่ยว